Потвърден

Легенда за Марица, Арда и Тунджа

13:46 Dec 1 2013 гр. Одрин

Легенда за Марица, Арда и Тунджа
Марица, Арда и Тунджа били три сестри. Първата била доведена, втората заварена, а третата била природена. Трите момичета се карали коя е по-хубава, по-работна и по-добра. Всеки ден в дома имало сръдни и спорове. Накрая родителите много се ядосали и ги прокълнали. Сбъднало се родителското проклятие и девойките се превърнали в три реки, но пак не се погаждали. Почнали да спорят коя от тях е най-бърза и пак всеки ден нямало мир.

Решили веднъж да сторят облог – да тръгнат към морето, да преспят в град Одрин, а на заранта да се надпреварват и която стигне първа, да бъде призната за победителка. Така смятали да сложат край на споровете си. Само че имало уговорка, която първа се събуди, да събуди и другите, та да тръгнат заедно към морето.

Най-малката сестра – Тунджа – била и най-хитра. Тя не заспала през нощта, но когато пропели петлите, не събудила другите, а се устремила сама по пътя към морето. След час се събудила втората сестра – Арда. Видяла тя, че малката сестра ги е измамила, събудила бързо най-голямата сестра – Марица. Двете много се ядосали и прокълнали измамницата. Нарекли в клетвата си Тунджа да минава през планини и гори, път да им отваря през камънаци и храсталаци.

Така и станало. Виела Тунджа между скали, прекосявала гори и когато двете по-стари сестри се втурнали след нея, пътят им бил проправен от лудетината. Те бързо я застигнали. Събрали се в една река и така заедно тръгнали към морето. Затова сега след Одрин тече една река – Марица.

Текст на народната песен "Арда, Марица и Тунджа"

Сбиле ми са се посбиле
три реки, три драги сестри,
Арда и още Марица,
и Тунджа сестра най-малка.
Малко са много побиле,
тъкмо три дни и три нощи...
Ни една назад не стъпя,
ни една поклон не прави.
Марица тихо думаше:
- Сестрици, сестри по-малки,
хайдете да са позапрем,
и малко сънец да поспим;
която сестра подрани,
тя и другите да вика,
трите наедно да тръгнем,
да видим, тогаз, да видим,
коя ще да ни замине.
Малко са много запреле,
запреле и починале,
и сънец ми са поспале,
а Тунджа сестра най-малка,
тя си е рано ранила,
дваж ми по-рано от петли,
и триж по-рано от зора, -
ранила, тях не викала,
а сама си е тръгнала,
на тях са не обадила.
Кога са Арда събуди,
Арда Марици думаше:
- Марице, мила сестрице,
я стани, сестро, я стани,
че Тунджа сестра най-малка,
рано ми си е ранила,
ранила, не ни викала,
тръгнала и си отишла;
сестрина обич потъпка,
майчино мляко погази.
Марица Арди думаше:
- Ардо ле, сестро по-малка,
да даде Господ на Тунджа
да върви и да клокоти,
горите да си събаря,
горите и планините,
и стогодишни дървета,
селата да си облива
селата да си разплаква,
и най-подире да върви.
Арда Марици думаше:
- Не плачи, сестро, не плачи
Тунджа ще пътят изчисти,
а ние ще си починем.
Па ще след нея да тръгнем,
и пак ще да я пристигнем,
пристигнем, още заминем.
Господ бил близо, та слушал,
и сестрите си послушал.
От тогаз даде на Тунджа,
да върви и да клокоти,
на сестри пътят да чисти,
а тие подир да тръгват,
да тръгват да я пристигват,
пристигват, още заминват.

Завещано от stidam
Достоверност: UP DOWN 0
Остави коментар
Име:
Email:
Коментари:
Код за сигурност:
10 + 2 =
stidam
Име: stidam
Завещал: 85 наследства

Огледайте се наоколо

Вая (Вайя)

11.09.2013

с. Раздел, обл. Ямбол, 27.73 Kms

Легенда за Златиница

14.09.2013

с. Златиница, 33.47 Kms

Изгорелият сокол

11.09.2013

гр. Елхово, 33.87 Kms

Дюдюкли топрак - Свиркина пръст

11.09.2013

гр. Елхово, 33.87 Kms

Легенда за Булкинските гробища

18.10.2013

с. Стефан Караджово, 39.31 Kms

stidam
Име: stidam
Завещал: 85 наследства
keres
Име: keres
Завещал: 14 наследства
georgistoyanov
Завещал: 1 наследства
vlado
Име: vlado
Завещал: 1 наследства